Draag bij aan een kerstpakket voor eenzame ouderen in Utrecht

Leerlingen Daltonschool Rijnsweerd
van totaal € 2.500 (64%)

Geef ouderen een feestelijke kerst