Met je hart Utrecht

Normal 64946967ad621d61a56bcf79358480b8b9e2eab5

De stichting Met je hart organiseert structureel waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen in Utrecht om hun eenzaamheid te verzachten. Hierbij ontmoeten ouderen andere ouderen en vrijwilligers uit hun buurt en zo worden er nieuwe contacten opgedaan en zelfs nieuwe vriendschappen gesloten.