Met je hart Utrecht

De stichting Met je hart organiseert structureel waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen in Utrecht om hun eenzaamheid te verzachten. Hierbij ontmoeten ouderen andere ouderen en vrijwilligers uit hun buurt en zo worden er nieuwe contacten opgedaan en zelfs nieuwe vriendschappen gesloten.